Technologické centrum Praha

Smysluplný nanotechnologický vývoj znamená dlouhodobé zapojování společenských aktérů

...známe cenu myšlenky

Smysluplný nanotechnologický vývoj znamená dlouhodobé zapojování společenských aktérů

16.02.2021

Smysluplný nanotechnologický vývoj znamená dlouhodobé zapojování společenských aktérů

Soubory:

Technologické centrum AV ČR se v letech 2017-2020 zapojilo do řešení evropského projektu podpořeného z programu H2020. Projekt GoNano (Governing nanotechnologies through societal engagement) se zaměřil na rozvoj participativních procesů a metod v oblasti nanotechnologií. Uplatnění metod bylo pilotně ověřeno ve 3 studiích. Pilotáže byly zaměřeny na nanotechnologie ve zdravotnictví, potravinách a energetice.

Jednotlivé kroky řešení a fáze projektu jsou názorně popsány v přiložené brožuře, která obsahuje živé odkazy na dílčí výsledky v projektu. Vydali jsme také tiskovou zprávu, kterou rovněž přikládáme.