Technologické centrum Praha

Nová iniciativa ERC na podporu žadatelů z méně zapojených zemí

...známe cenu myšlenky

Nová iniciativa ERC na podporu žadatelů z méně zapojených zemí

04.03.2021

Nová iniciativa ERC na podporu žadatelů z méně zapojených zemí

Soubory:

Evropská rada pro výzkum vyhlásila novou iniciativu na podporu zemím, které mají dosud malý počet a nízkou úspěšnost podávaných projektových žádostí o granty ERC. Mezi roky 2007 - 2017 byla v soutěži o excelentní výzkumný grant úspěšna pouze 2 localhost žadatelů a žadatelek ze zemí EU-13, (země, které přistoupili k EU v roce 2004 a později).

Nová evropská iniciativa cílí na experty z řad držitelů grantů ERC a bývalé členy hodnoticích panelů, kteří mají zájem stát se externími mentory budoucích žadatelů ERC grantů. Jejich seznam bude následně k dispozici žadatelům v této iniciativě.
Žádát mohou lokální či regionální subjekty z členských států EU a zemí přidružených
k rámcovému programu, které poskytují podporu na národní úrovni, nikoliv pouze podporu jedné instituci. Žádost musí být podána prostřednictvím národních kontaktních pracovníků.

V České republice bude žádat o pomoc mentorů nově ustavená Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC (více o skupině ZDE), mentoři budou k dispozici všem žadatelům bez ohledu na instituci, kde působí.

ERC vyhlásila inciativu 15. února, uzávěrka prvního kola žádostí je 20. dubna 2021.

Bližší informace jsou v Guidelines

Pro více informací nebo pokud chcete žádát, neváhejte se obrátit na národní kontakt pro granty ERC: Zuzanu Čapkovou,
tel. 702 179 875, capkova@tc.cz 

Poznámka: Zuzana Čapková, NCP pro granty ERC, ocenila evropskou iniciativu pro časopis Research Professional. Znění příspěvku přidáváme do přílohy v pdf. (článek je jinak nepřístupný pokud nejste předplatitelé).