Technologické centrum Praha

Konference na téma veřejné politiky v oblasti VaVaI

...známe cenu myšlenky

Konference na téma veřejné politiky v oblasti VaVaI

21.09.2018

Konference na téma veřejné politiky v oblasti VaVaI

První odborná konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018 se konala 20. září v prostorách TC AV ČR. Konferenci spoluorganizovaly společnost alevia s.r.o., Technologické centrum AV ČR,  Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a Tertiary Education & Research Institute (TERI). Mediálním partnerem byl portál Vědavýzkum.cz. Tam také nalezente krátké shrnutí
z konání akce, konferenční sborník a prezentace ke stažení

 Aleš Vlk (TERI/alevia)  Arnošt Veselý – zástupce CESES
 Michal Pazour (TC AV ČR)  z prezentace M. Pazoura
 z prezentace M. Pazoura  Ondřej Hradil (CEITEC)