Technologické centrum Praha

Výsledky výzvy MSCA-IF-2020: 21 nových projektů pro ČR

...známe cenu myšlenky

Výsledky výzvy MSCA-IF-2020: 21 nových projektů pro ČR

12.02.2021

Výsledky výzvy MSCA-IF-2020: 21 nových projektů pro ČR

Výsledky výzvy 2020 pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Skłodowska-Curie byly oznámeny začátkem druhého únorového týdne. Žadatelé předložili rekordní počet 11 573 projektů, což bylo o 1 698 projektů více, než ve výzvě 2019 (nárůst o 17 localhost).

K podpoře bylo navrženo 1 630 projektů, jejichž rozpočet představuje dohromady 328 mil. euro. Celková úspěšnost byla téměř 15 localhost (podobně jako v předchozím roce). K tomuto úspěchu bylo třeba dosáhnout skóre 90 localhost a více, kromě panelu, do kterého mohly být předloženy projekty s hostitelskou institucí v neakademickém sektoru (Society & Enterprise Panel, SE Panel).

Ze 142 hodnocených žádostí předložených českými institucemi uspělo 21 projektů – 19 projektů typu European Fellowships a dva projekty typu Global Fellowships. Ve třech případech se jednalo o reintegrační granty, které podali výzkumníci a výzkumnice vracející se z působení v zahraničí (v tzv. třetí zemi) zpátky do České republiky. Dvojnásobný počet získaných grantů ve srovnání s předchozím rokem (10 grantů) je obrovský úspěch. Úspěšnost českých hostitelských institucí se vyšplhala na 14,79 localhost, tedy se téměř zdvojnásobila oproti předchozímu roku (8,13 localhost). Čísla ukazují nejen pozitivní trend většího zájmu o podávání individuálních grantů MSCA (o 19 více, než v roce 2019), ale především rostoucí kvalitu předkládaných projektových návrhů.

Nové granty poputují na tyto instituce: Vysoké učení technické v Brně (5), Univerzita Karlova (4), Biologické centrum AV ČR (2), Masarykova univerzita (2), Univerzita Palackého v Olomouci (2), Univerzita Pardubice (2), Biotechnologický ústav AV ČR (1), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (1), Fyzikální ústav AV ČR (1) a Mikrobiologický ústav AV ČR (1). 

Výsledky MSCA-IF-2020 dle typů grantů: ZDE

Cut off scores (minimální potřebné skóre pro financování předloženého grantu): ZDE

Žadatelé o MSCA IF, kteří si vybrali hostitelskou instituci v jedné z tzv. Widening countries (kam patří i Česká republika), se mohli zároveň ucházet o tzv. Widening Fellowships (WF). Ve výzvě 2020 uspěly tři projekty, které budou řešeny na českých hostitelských institucích (Botanický ústav AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Vysoké učení technické v Brně). Více
k výsledkům WF ZDE

Gratulujeme všem českým institucím, které budou hostit úspěšné žadatele. Gratulujeme výzkumníkům a výzkumnicím, jejichž projekty byly navrženy k financování. Technologické centrum  AV ČR věří, že svými informačními akcemi a poskytnutými konzultacemi přispělo k tomuto úspěchu. Přejeme mnoho zdaru při realizaci projektů! Již nyní plánujeme akce na podporu zájemců o podávání grantů do prvních výzev MSCA v Horizontu Evropa.