Technologické centrum Praha

Držíme palce všem žadatelům a žadatelkám o granty ERC

...známe cenu myšlenky

Držíme palce všem žadatelům a žadatelkám o granty ERC

15.02.2021

Držíme palce všem žadatelům a žadatelkám o granty ERC

Technologické centrum AV ČR uspořádalo ve spolupráci s Univerzitou Karlovou dva navazující workshopy pro žadatele o granty ERC, které se konaly virtuálně, ale na intenzitě komunikace a kvalitě vzájemných informací se snad tento handicap neprojevil. První část on-line workshopu se konala ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020, kdy se účastníci dozvěděli důležité informace
k psaní projektového návrhu, hodnoticímu procesu a dalším aspektům grantů ERC, které mají za cíl financovat přelomový evropský výzkum. Přednášku sledovalo více než 90 zájemců. Následně se účastníci rozdělili do tří panelových sekcí určených specificky třem vědním oblastem, během kterých měli možnost číst projektový návrh a diskutovat s jeho hlavním řešitelem. Sekce určené žadatelům ze sociálních a humanitních věd (SSH) se účastnilo 25 osob, do sekce vědy o živé přírodě (Life Sciences) se přihlásilo 22 zájemců a 29 výzkumníků a výzkumnic si vybralo vědy o neživé přírodě (Physical Sciences and Engineering).

Na první workshop pak navázala druhá část, a to ve dnech 3. až 5. února 2021. Tato čát byla již koncipována pro potenciální žádající o granty ERC, kteří během tří plánovaných dnů prezentovali své výzkumné záměry. Přihlásilo se celkem 50 uchazečů, kteří hodlají podat grant ERC ve výzvách 2021. Z důvodu tohoto enormního zájmu o workshop byl program rozdělen do tří dnů dle vědních oblastí (Sociální a humanitní vědy, Vědy o neživé přírodě, Vědy o živé přírodě). Jedná se o dvojnásobný nárůst v počtu účastníků oproti předchozím rokům a je i příslibem většího zapojení českých institucí do soutěží o prestižní granty ERC.

Budoucí žadatelé a žadatelky prezentovali v určeném čase své projekty a následně si vyslechli zpětnou vazbu od hodnotitelů a někte- rých držitelů grantů ERC. Jednotlivé dny vedli po odborné stránce členové nové Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERCprof. Mirjam Fried, doc. Pavel Jelínek a prof. Vojtěch Novotný. O vzniku expertní skupiny jsme informovali  ZDE.

Během diskuzí nad prezentovanými projekty zaznívala nejen slova povzbuzení, ale také upozornění na nedostatky, které je potřeba zohlednit při psaní grantu. Přínos zpětné vazby pro vědce a vědkyně, kteří zanedlouho podají své granty, lze dobře shrnout slovy prof. Zdeňka Strakoše, koordinátora expertní skupiny a jednoho z "rodičů" myšlenky na konání těchto workshopů: „Nejlepší přítel je ten, který se dívá na tvou práci kriticky právě proto, že chce pomoci, a neplácá tě jen po zádech s tím, jak jsi dobrý.“

Děkujeme všem pozvaným hodnotitelům a řešitelům grantů ERC za jejich cenné přispění do diskuze a budoucím žadatelům přejeme hodně štěstí s projekty, se kterými soutěží v disciplíně přelomového výzkumu v Evropě.

ERC_Workshop_2_02.jpg ERC_printscreen_den_1_22.jpg
ERC_printscreen_den_1_02.jpg ERC_printscreen_den_1_19.jpg
ERC_Workshop_2_img01 (1).jpg ERC_printscreen_den_3_09.jpg