Technologické centrum Praha

Program Horizont Evropa (2021-2027) startuje kampaní

...známe cenu myšlenky

Program Horizont Evropa (2021-2027) startuje kampaní

02.02.2021

Program Horizont Evropa (2021-2027) startuje kampaní

Na prosincovém představení evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa, které jsme pro zájemce připravili, navazuje informační kampaň pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se uskuteční od 8. do 11. března 2021. Národní kontakty (NCP) představí nové příležitosti v oblastech své působnosti, plánované výzvy a pravidla programu Horizont Evropa, tentokrát detailněji v několika samostatných blocích.

Informační kampaň je určena pro všechny výzkumnice a výzkumníky, zaměstnance projektové podporyy výzkumných institucí i inovačních firem. Účastníci se dozvědí, co se očekává v pracovních programech, jaká budou podporovaná témata ve výzvách v roce 2021, jaké jsou hlavní strategické cíle i návaznosti programu na evropské politiky výzkumu a inovací. Pozornost bude věnována také novým aspektům, rozdílům a návaznostem na program Horizont 2020.

Krátké informativní video o programu Horizont Evropa, které jsme připravili, shlédnete na You Tube kanálu TC zde.

Program Horizon Europe byl oficiálně představen Evropskou komisí 2. 2. 2021.