Technologické centrum Praha

Byla ustavena Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC

...známe cenu myšlenky

Byla ustavena Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC

28.01.2021

Soubory:

ERC_logo_resized.jpgUniverzita Karlova a Akademie věd ČR podepsaly v lednu 2021 Společnou deklaraci zakládající Expertní skupinu na podporu žadatelů ve výzvách grantů ERC. Expertní skupinu bude tvořit koordinátor a 3 členové ze základních vědních oblastí dle členění ERC. Jejím úkolem bude systematicky podporovat žadatele o granty ERC na národní úrovni.

Deklarace potvrzuje roli Technologického centra AV ČR (TC) jako hlavního kontaktního pracoviště pro
granty Evropské rady pro výzkum v České republice. Členové expertní skupiny budou zajišťovat odbornou část informačních a školicích akcí pořádaných TC.

Podněty k vytvoření expertní skupiny a doporučení pro instituce, jak by měly pracovat s žadateli o granty ERC, jsou formulovány v textu Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni autorů Z. Čapková, P. Fedorová a Z. Strakoš z 13. května 2020, ke stažení ZDE


Složení expertní skupiny:
 

Koordinátor:
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Členové:

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR

prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D., CERGE-EI

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum, AV ČR

(Pro každou vědní oblast ERC byli jmenováni dva členové expertní skupiny, což umožní v daném roce jejich alternaci v případě zapojení do odborných panelů ERC)