Technologické centrum Praha

Program EU a podpora ochrany duševního vlastnictví

...známe cenu myšlenky

Program EU a podpora ochrany duševního vlastnictví

18.01.2021

Program EU a podpora ochrany duševního vlastnictví

Technologické centrum AV ČR se účastní nového evropského projektu "Ideas Powered for Business SME Fund", který umožní českým malým a středním podnikům snížit své náklady na ochranu vybraných forem duševního vlastnictví.
Jedná se o nový grantový program Úřadu EU pro duševní vlastnví (EUIPO) a Evropské komise, ve kterém je možné získat 50localhost slevu na poplatky přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů a současně 75localhost slevu na služby poradců, kteří pomohou s předběžnou diagnózou duševního vlastnictví.
Koordinátorem projektu je Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), v Technologickém centru je za asistenci firmám odpovědný Václav Suchý z Oddělení rozvoje podnikání (suchy@tc.cz)
Více informací o programu je k dispozici na stránkách EUIPO v českém jazyce zde.

Základní informace také zde.