Technologické centrum Praha

Česká republika získala další čtyři granty ERC

...známe cenu myšlenky

Česká republika získala další čtyři granty ERC

10.12.2020

Ve středu 9. 12. byly vyhlášeny výsledky poslední výzvy pro podávání ERC Consolidator grantů v programu H2020 (CoG-2020).
V České republice budou řešeny čtyři granty, tři z nich jsou v oblasti společenských a humanitních věd, jeden ve fyzikálních vědách a inženýrství. Granty získali Filip Matějka (Národohospodářský ústav AV ČR), David Kosař (Masarykova univerzita), Robert Vácha (CEITEC MU) a David Zbíral (Masarykova univerzita).

Bylo uděleno 327 grantů v celkové výši 665 mil. euro. Významné procento (37 localhost) grantů získaly ženy - vědkyně. Celková účastnická úspěšnost u žen činila 14.5 localhost a u mužů 12.6 localhost. Granty budou řešeny na institucích ve 23 zemích EU resp. zemích přidružených
k H2020 - vede mezi nimi Německo (50 grantů), Velká Británie (50 grantů), Francie (34 grantů) a Nizozemsko (29 grantů). Poprvé byl také financován projekt s ukrajinskou hostitelskou institucí. 

David KosařRobert VáchaZískání grantu českých vědců nás těší o to více, že se dlouhodobě podpoře žadatelů ERC grantů TC věnuje z pozice národního kontaktu pro granty ERC. Navíc společně s prof. Zdeňkem Strakošem (MF UK) organizuje TC pro žadatele workshopy či zkušební pohovory pro ty, kteří uspěli v prvním kole hodnocení a čeká je ústní pohovor před bruselskou komisí. Při tzv. "mock interview" dostanou cennou zpětnou vazbu od pozvaných hodnotitelů. Dva současní úspěšní žadatelé, David Kosař a Robert Vácha, toto zkušební interview v TC absolvo- vali v září 2020. Gratulujeme všem a přejeme hodně úspěchů při řešení podpořených projektů!


Podrobně o vědcích z Masarykovy Univerzity informuje článek MU zde.

Národohospodářský ústav AV ČR (CERGE-EI) popisuje úspěch Filipa Matějky zde.

Podrobné veškeré informace včetně přehledu laureátů naleznete v tiskové zprávě ERC.

Dále ERC vydala videa, nazvaná "ERC Classes", která stručně shrnují proces podávání, psaní a hodnocení ERC projektů včetně přípravy na ústní pohovor, který se koná ve druhém kole hodnocení. Najdete je na Youtube

ERC video.jpg