Technologické centrum Praha

Potvrzené odpovědi pro Q4/2020: Často kladené otázky a odpovědi týkající se COVID-19 a projektů H2020

...známe cenu myšlenky

Potvrzené odpovědi pro Q4/2020: Často kladené otázky a odpovědi týkající se COVID-19 a projektů H2020

04.12.2020

Soubory:

TC vás připravilo souhrnný dokument, který sdružuje všechny často kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření. Odpovědi poskytuje přímo Evropská komise a jejich aktuální seznam můžete nalézt zde. Odpovědi si v tomto dokumentu můžete přečíst v českém jazyce
s odkazy na jejich původní verzi.

Základním cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené a přehledné informace, které pomohou příjemcům projektů programu H2020 snadněji navigovat v pravidlech, které organicky vznikají v rámci současné situace.

Evropská komise 23. listopadu potvrdila, že i v rámci podzimní tzv. druhé vlny je možné aplikovat článek týkající se zásahu vyšší moci a že výjimečná ustanovení s ohledem na reportování a odevzdávání deliverables, podpůrnou dokumentaci a prodlužování projektů stále platí.
V dokumentu najdete seznam FAQs, které EK potvrdila jako platné i pro druhou polovinu roku 2020.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu finance@tc.cz