Technologické centrum Praha

Prezentace ze Zahájení RP pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

...známe cenu myšlenky

Prezentace ze Zahájení RP pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

04.12.2020

Prezentace ze Zahájení RP pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

Technologické centrum AV ČR představilo ve středu 2. prosince 2020 nadcházející rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie (EU) Horizont Evropa. Akce byla zorganizovaná Technologickým centrem, resp. jeho Národním informačním centrem pro evropský výzkum (NICER), pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR a také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Program zahájení si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Horizont Evropa bude již jako 9. rámcový program pro výzkum a inovace nahrazovat od ledna 2021 stávající program Horizont 2020 a měl by být zatím tím nejvíce ambiciózním a velkorysím programem Evropské unie dosud. NICER poskytuje dlouhodobě podporu českým výzkumným institucím i projektovým týmům se zapojením v evropském výzkumném prostoru, a to díky dlouholetým zkušenostem národních kontaktních bodů (NCP).

Na akci zazněly následující příspěvky:
Pavlína Žáková ze Zastoupení EK v ČR představila Horizont Evropa z pohledu přímo řízených programů EU a zdůraznila, že díky nutnosti konkurenceschopnosti na celoevropské úrovni mohou být skrze rámcový program financované jen ty nejkvalitnější a nejodvážnější výzkumné a inovační projekty. Varovala však také, že Česká republika dlouhodobě čerpá z rámcových programů pro výzkum a inovace EU podprůměrně a apelovala tak na české výzkumné instituce, aby zesílily svoji snahu o zapojení do evropského výzkumného prostoru skrze rámcové programy. Prezentace je k dispozici zde.

Lucie Núněz z MŠMT přiblížila proces strategického plánování Horizontu Evropa a také roli programových výborů v celém procesu. Lucie Núněz mimo jiné připomněla 4 strategické cíle celého programu, tj. (1) podpora otevřené strategické autonomie prostřednictvím vývoje klíčových digitálních a nových technologií, sektorů a hodnotových řetězců, (2) obnova evropských ekosystémů a biodiverzity a správa udržitelných přírodních zdrojů, (3) přeměna Evropy v první digitální, oběhové, klimaticky neutrální a udržitelné hospodářství a
(4) vytvoření odolnější, inkluzivní a demokratičtější evropské společnosti. Prezentace je k dispozici zde.

Marcela Linková z NKC Gender a věda se poté zaměřila na jeden z horizontálních aspektů nadcházejícího programu, kterým je i genderová rovnováha. Marcela Linková nejenom představila očekávaný Plán genderové rovnosti, ale také ukázala, že existuje pozitivní korelace mezi indexem inovačního potenciálu, indikátorem excelence a indexem genderové rovnosti. Prezentace je k dispozici zde.

Naďa Koníčková z odd. Národní informační centrum pro evropský výzkum v TC v kostce představila samotný Horizont Evropa
a jeho největší novinky
. Velký zájem vzbudily informace o navrhovaných misích a nových evropských partnerstvích, které by měly fungovat na principech synergií. Prezentace je k dispozici zde.

Na závěr představili národní kontaktní experti základní informace o všech částech nadcházejícího programu, včetně jednotlivých sekcí a předpokládaných termínů otevření výzev pro první projektové žádosti. Ve videu najdete všechny potřebné informace, včetně spojení na NCP podle jejich oblastí a klastrů.

Pokud máte jakékoliv dotazy k rámcovým programům, můžete nás kontaktovat na adrese horizont@tc.cz.

V TC se na vás budeme těšit na dalších akcích k Horizontu Evropa.

Zahájení HEU_struktura.jpg