Technologické centrum Praha

Webinář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

...známe cenu myšlenky

Webinář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

26.11.2020

Webinář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Soubory:

Pravidelný seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, který pořádájí společně TC AV ČR a ČSÚ již několik let, se s podtitulem Financování - Lidé - Spolupráce uskutečnil tentokrát on-line formou. Věříme však, že tím seminář neubral na zajímavosti. Otázky kladli účastníci přes aplikaci SLIDO.
Tradičně jsme se mohli seznámit se zajímavými grafy o financování výzkumu a vývoje
v posledních deseti letech (převážně 2009-2019), dále pak Martin Mana (ČSÚ) prezentoval aktuální údaje o výzkumných pracovnících ve VaV jak v České republice, tak v zahraničí
v průběhu posledních deseti let (2009-2019). Zástupci TC (Oddělení strategických studií) přednesli dva příspěvky, první o účelové podpoře VaV z národních a zahraničních veřejných zdrojů pro VVŠ a ústavy AV ČR, a zakončili přednáškou na téma spolupráce VaVpI center s podniky a výzkumnými organizacemi. Prezentace představila novou aplikaci pro analýzu spolupráce 48 center podpořených z OP VaVpI na projektech výzkumu a vývoje podpořených z veřejných prostředků.

Prezentace jsou k dispozici v přílohách níže.
Pro zájemce program zde.

VaVaI_03.jpg

VaVaI_04.jpg

VaVaI_05.jpg VaVaI_06.jpg VaVaI_07.jpg