Technologické centrum Praha

Prezentace ze semináře ERA Chairs 2018

...známe cenu myšlenky

Prezentace ze semináře ERA Chairs 2018

17.09.2018

Technologické centrum AV ČR  a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) společně organizovaly v Praze 12. září 2018 seminář k přípravě projektů  do výzvy ERA Chairs 2018.
Prezentace z akce jsou nyní k dispozici všem zájemcům zde.

Výzvy spadají do oblasti H2020 - Šíření excelence a podpora účasti - SEWP, národní kontaktní osobou je Anna Vosečková