Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo 5-6/2020

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo 5-6/2020

09.11.2020

Vyšlo Echo 5-6/2020

Poslední letošní Echo vychází jako každoročně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020, která je převážně založena na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných indexů účasti ČR s hodnotami ostatních členských států EU. 
Vlastní Echo se mj. věnuje v několika příspěvcích Zelené dohodě pro Evropu, které avizuje Vladimír Albrecht v editorialu: "Jak bude odeznívat současná pandemie koronaviru, tak se naopak Zelená dohoda pro Evropu bude stávat skutečným evergreenem v příštích desetiletích. Stát se klimaticky neutrálním kontinentem do r. 2050 si vyžádá nejen dekarbonizovat průmysl, výrobu energie, dopravu atd., ale např. i změnit současné stravovací zvyklosti. Půjde tedy o inkulturaci ideálu klimatické neutrality do evropské společnosti. To se neobejde bez vynaložení velkého výzkumného a inovačního úsilí."
Přečíst si můžete dále o účasti ERIC v programu H2020 nebo o výsledcích posledních výzev SEWP.

Echo naleznete ke stažení v naší sekci Publikace zde.