Technologické centrum Praha

Webinář na téma bezpečnosti potravin

...známe cenu myšlenky

Webinář na téma bezpečnosti potravin

05.11.2020

Webinář na téma bezpečnosti potravin

Dne 4. listopadu 2020 uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) společně s Litevskou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu (LINO) webinář „Food Safety – What is the role of research and innovation?”.

Hlavním cílem akce bylo diskutovat roli výzkumu a inovací při plnění cílů Evropské komise
a cílů udržitelného rozvoje OSN v oblasti bezpečnosti potravin, adaptace na změny klimatu
a zlepšování tolerance plodin a hospodářských zvířat vůči stresu, suchu a povodním.
Během akce vystoupili zástupci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), Společného výzkumného střediska EK (JRC) jakož i výzkumníci z různých členských zemí. Akce se zúčastnilo přes 50 účastníků.

O průběhu webináře podrobněji informuje kancelář CZELO na svém webu zde.

Program akce pro informaci uvádíme ještě zde a prezentace jednotlivých řečníků naleznete níže: