Technologické centrum Praha

Horizon 2020: Green Deal Call

...známe cenu myšlenky

Horizon 2020: Green Deal Call

26.10.2020

Horizon 2020: Green Deal Call

Technologické centrum AV ČR bylo společně s kancelářemi Národních kontaktů pro Horizont 2020 ze Slovenska, Maďarska, Izraele, Polska, mezinárodní sítí Enterprise Europe Network a iniciativou BIOEAST spolupořadatelem virtuální partnerské burzy s názvem „Horizon 2020: Green Deal Call – Virtual Brokerage Event“, která se uskutečnila ve dnech
14. a 15.10. 2020. Akce se zaměřila na vybraná témata aktuálně otevřené výzvy H2020 – Green Deal a jejím cílem bylo napomoci vytvářet partnerství pro společné projekty
v oblasti klimatu, životního prostředí, potravinových systémů a oběhového hospodářství. Na burzu se registrovalo 300 zájemců ze
30 zemí, z ČR se akce účastnilo 20 klientů,
kteří měli naplánováno celkem 45 schůzek s potenciálními zahraničními partnery.

Odkaz na web akce se seznamem přihlášených zemí najdete na tomto odkazu.