Technologické centrum Praha

Prezentace a záznam - Stakeholder workshop: Novelties in Horizon Europe MGA

...známe cenu myšlenky

Prezentace a záznam - Stakeholder workshop: Novelties in Horizon Europe MGA

13.10.2020

Prezentace a záznam - Stakeholder workshop: Novelties in Horizon Europe MGA

V pátek 9. října proběhl rozsáhlý workshop, na kterém Evropská komise popsala state-of-play přípravy a pravidel nadcházejícího rámcového programu Horizont Evropa.
Tento workshop je možné shlédnout ze záznamu na tomto odkazu. K dispozici jsou také prezentace EK z celému dni, tj. přehled a aktuální stav pravidel pro Horizont Evropa, prezentace k systémovým a procesním auditům a také k pravidlům duševního vlastnictví.

Komise potvrdila, že pro nadcházející rámcový program bude zavedená tzv. korporátní grantová dohoda, která bude obsahovat své jádro (včetně souhrnného datasheet) a poté několik (v zásadě standardních) příloh. Příloha 5 se však bude věnovat specifickým aspektům HEU: bezpečnost, etika, hodnoty (např. gender mainstreaming), IPR, komunikace, diseminace, otevřená věda a viditelnost, specifická pravidla pro implementaci projektů HEU (např. nábor pracovníků a pracovní podmínky, specifická pravidla pro ERC, pro MSCA nebo EIC, atd.).

S ohledem na finanční pravidla EK potvrdila, že pro výpočet osobních nákladů bude v rámci korporátního přístupu vyžadovat denní sazby (oproti hodinovým) a poskytla informace k výpočtu uznatelné výše osobních nákladů. Pozornost byla věnována i projektovému financování. U interních faktur bude pro Horizont Evropa možné do metodiky výpočtu jednotkové sazby zařadit i nepřímé náklady. Rozpočtové kategorie jinak zůstávají v zásadě stejné jako v H2020, zajímavou novinkou je však samostatná kolonka pro ERC additional funding.

Pilot systémových a procesních auditů byl kvůli koronavirové krizi odložen, je nicméně připraven a bude proveden hned, jak to bude z hlediska bezpečnostní situace a cestování možné. Na základě tohoto pilotu poté bude vznikat celá auditní strategie pro Horizont Evropa s tím, že se předpokládá SPA audit pro největších 30 příjemců, eventuálně až pro největší stovku. Nepředpokládáme, že pro české příjemce bude tento typ auditu v nejbližší době relevantní.

právních aspektů bude novinkou, že celkový plán pro diseminaci a komunikaci budou smět konsorcia vypracovat až v rámci průběhu projektu (nikoliv pro potřeby projektové žádosti) s tím, že EK bude klást zvýšený důraz na využití platformy Horizon Results a zavede dotazník k vlastnictví výsledků projektu. EK také zavádí okamžitý otevřený přístup k publikacím a apeluje na existující management výzkumných dat.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu finance@tc.cz

Print screen HEU workshop02.png