Technologické centrum Praha

Moderní trendy financování inovací

...známe cenu myšlenky

Moderní trendy financování inovací

25.09.2020

Ve středu 23. září se uskutečnila druhá část webináře „Access to finance: Moderní trendy financování technologických firem“,
který připravilo TC v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. Oproti první části webináře (15. 9.), kde se hovořilo více o financování národními zdroji a o nehmotných statcích, se druhá část webináře zaměřila na možnosti financování z evropských zdrojů. Program z národního zdroje TREND a Country for the Future předtavil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací o průběhu webináře z 23. září si můžete přečíst na webu Enterprise Europe Network.

Shrnující článek o průběhu první části webináře z 15. září a medailonky přednášejících si můžete přečíst na tomto odkazu.

Ing. Petr Hladík