Technologické centrum Praha

Stanovisko AV ČR k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru

...známe cenu myšlenky

Stanovisko AV ČR k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru

23.09.2020

Stanovisko AV ČR k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru

Soubory:

Akademie věd ČR vydala své oficiální stanovisko k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru.
V dokumentu mj. zdůrazňuje nezbytnost adekvátního finančního zajištění badatelské činnosti, ve světle pandemie COVID-19 vyzdvihuje důležitost silného základního výzkumu nebo předkládá požadavek na uznatelnost nákladů za naplňování zásad FAIR.

Stanovisko naleznete v příloze níže.