Technologické centrum Praha

Uskutečnil se kulatý stůl k návaznému rámcovému programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Uskutečnil se kulatý stůl k návaznému rámcovému programu Horizont Evropa

05.09.2018

Uskutečnil se kulatý stůl k návaznému rámcovému programu Horizont Evropa

V prostorách Technologického centra AV ČR se 4. září konal kulatý stůl k přípravě
9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace "Horizon Europe" (2021-2027), který společně uspořádalo MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a TC AV ČR.

Cílem setkání bylo představit dílčí pilíře a cíle budoucího rámcového programu "Horizon Europe" neboli Horizont Evropa, výstupy dotazníkového šetření a vést tak veřejnou debatu se zástupci zúčastněných stran o návrhu rámcového programu.

O celé akci informaovalo MŠMT v tiskové zprávě na svém webu zde, na témže místě jsou také k dispozici všechny prezentace, ve kterých národní kontaktní pracovníci z TC AV ČR představili detailně jednotlivé piliře rámcového programu. Prostor byl věnován i průřezovým otázkám, jako je genderová dimenze (Marcela Linková, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR) nebo otevřený přístup k vědě a právním či finančním aspektům rámcového programu Horizont Evropa. 

 Dominika Zsapková-Haringová (TC)  publikum  Monika Kocmanová (MŠMT)
Petr Pracna (TC)   Naďa Koníčková (TC)  Michaela Vlková (TC)
 Anna Vosečková (TC)  Vladimír Albrecht (TC)  Anna Vosečková (TC)
 Marcela Linková (SÚ AV ČR)  Lenka Chvojková (TC)  Martin Kobert (TC)