Technologické centrum Praha

Moderní trendy financování firem

...známe cenu myšlenky

Moderní trendy financování firem

17.09.2020

Moderní trendy financování firem

„Access to finance: Moderní trendy financování technologických firem“ bylo téma webináře, jehož první část se uskutečnila  v úterý 15. září. Zazněly prezentace věnované licencování a prodeji patentů jako možného zdroje financování rozvoje firem, hovořilo se
o nehmotných statcích, které jsou důležitým aspektem ve vlastnictví firmy. Další prezentace byla věnována oblasti seed fondu pro nejranější fázi existence firmy a dále také oblasti bankovního korporátního fondu rizikového kapitálu. První den prezentací zakončili zástupci Burzy cenných papírů s prezentací kapitálového trhu pro menší inovativní firmy.

Druhá část webináře, která se uskuteční ve středu 23. 9., se bude věnovat možnostem financování inovativních firem z evropských a českých podpůrných programů a službě digitálních inovačních hubů.

Program druhé části akce a více informací o průběhu části první naleznete na webu Enterprise Europe Network.