Technologické centrum Praha

Setkání na téma granty ERC pro Akademii věd AV ČR

...známe cenu myšlenky

Setkání na téma granty ERC pro Akademii věd AV ČR

15.09.2020

Setkání na téma granty ERC pro Akademii věd AV ČR

Technologické centrum AV ČR společně s Kanceláří AV ČR uspořádaly 3. září 2020 setkání pro ředitele a zástupce projektových oddělení pracovišť AV ČR na téma grantů ERC
a projektové podpory,
které zahájila předsedkyně AV ČR paní profesorka Eva Zažímalová.
Cílem setkání bylo diskutovat význam prestižních grantů ERC a potřebu projektové podpory ve fázi přípravy a implementace individuálních i konsorciálních projektů se zaměřením na rámcové programy EU. Posluchače zaujalo především sdílení dobré praxe podpory žadatelů a řešitelů, která dobře funguje na některých českých a zahraničních institucích. Dozvěděli se také o službách, které v tomto směru poskytují Kancelář AV ČR a Technologické centrum
AV ČR.  

TC představilo již zavedený systém podpory žadatelů, který postupně vybudovalo ve spolupráci s prof. Zdeňkem Strakošem
z Univerzity Karlovy, jenž v minulosti působil mimo jiné jako předseda panelu pro ERC Advanced granty a dlouhodobě se věnuje podpoře žadatelů o granty ERC v České republice. Další velkou pomocí při každoročních informačních akcích a workshopech pro potenciální žadatele o granty ERC jsou sami řešitelé grantů, kteří jsou ochotni přispět svými zkušenostmi ostatním žadatelům, a tvoří tak v zemi „ERC komunitu“ pro sdílení dobré praxe.

Granty Evropské výzkumné rady (ERC), které spadají do prvního pilíře Vynikající věda rámcového programu Horizont 2020, financují přelomový výzkum, který jde za hranice dosavadního poznání. Úspěšnost v získávání grantů ERC se považuje za známku kvality výzkumu té které země. Česká republika společně se zeměmi EU 13, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a později, zdaleka nedosahuje srovnatelné úspěšnosti jako EU 15. Statistiku počtu získaných grantů ERC vedou tradičně Velká Británie, Německo, Francie a Nizozemsko. Pevně věříme, že se i česká čísla v budoucnu zvýší. O získání dvou prestižních ERC "starting grands" z poslední výzvy informuje např. text na webu Věda výzkum.cz. 

ERC pro AV ČR_02.jpg
T. Jungwirth, člen vědecké rady ERC, Fyzikální ústav AV ČR
J. Steiner, řešitel ERC consolidator grant 2018, CERGE-EI