Technologické centrum Praha

TC vydalo 3. aktualizaci "Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)"

...známe cenu myšlenky

TC vydalo 3. aktualizaci "Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)"

04.09.2020

TC vydalo 3. aktualizaci "Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)"

Publikujeme 3. aktualizaci brožury Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) v edici Vademecum H2020. Brožura vychází z dokumentů Evropské komise platných k srpnu 2020.

Představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, jež umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit
a vyšší zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a Widening Fellowships (poskytující finanční prostředky žadatelům o individuální granty, na které se nedostalo financování z rozpočtu relevantních výzev akcí MSCA).

Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech příslušných výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů.

Brožura je pouze v elektronické verzi a ke stažení je zde nebo v naší sekci Publikace