Technologické centrum Praha

Veřejné konzultace k programu Horizont Evropa a jeho misím

...známe cenu myšlenky

Veřejné konzultace k programu Horizont Evropa a jeho misím

02.09.2020

Evropská komise otevřela veřejné konzultace související s připravovaným rámcovým programem Horizont Evropa týkající se: 

1) prvního strategického plánu programu HEU  - cílem průzkumu je získat názor na očekávané dopady výzkumu a inovací
v 6 klastrech (není nutno se vyslovit ke všem z klastrů). Konzultace je otevřena do 18. září 2020.

2) připravovaných misí programu HEU - v průzkumu je možno pro každou z pěti misí podpořit návrhy oblastí výzkumu či vytvořit nové (otevřeno do 14. září 2020 pod hlavičkou "share your ideas"). 

Existuje pět definovaných oblastí misí:

  • Zdravá půda a jídlo
  • Přizpůsobení se změně klimatu a společenská transformace
  • Boj proti rakovině
  • Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
  • Klimaticky neutrální a inteligentní města

V dalším kroku příprav budou návrhy misí představeny během Evropských dní výzkumu a inovací ve dnech 22. – 24. září 2020. Výsledné mise budou oznámeny na konci roku 2020 a zahájeny v roce 2021.

Více informací naleznete zde.

Mission_Soil_L.png Mission_Climate_L.png Mission_Cancer_L.png Mission_Ocean_L.png Mission_Cities_L.png