Technologické centrum Praha

Je otevřena výzva na 4 volná místa ve Správní radě EIT

...známe cenu myšlenky

Je otevřena výzva na 4 volná místa ve Správní radě EIT

12.08.2020

Je otevřena výzva na 4 volná místa ve Správní radě EIT

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) obsazuje čtyři volná místa ve své Správní radě. Ucházet se mohou akademici, inovátoři, podnikatelé či vědci,
a to do 30. 9. 2020.
Jak výběr probíhá? Přihlášky vyhodnotí Řídící výbor a s vybranými uchazeči následně provede pohovory. Užší seznam kandidátů pak posoudí Správní rada EIT a předá Evropské komisi ke konečnému rozhodnutí, ke kterému by mělo dojít v r. 2021.

Další informace o výzvě včetně veškeré dokumentace jsou dostupné zde.