Technologické centrum Praha

Přečtěte si o problematice finančních kontrol v programu H2020

...známe cenu myšlenky

Přečtěte si o problematice finančních kontrol v programu H2020

24.07.2020

Přečtěte si o problematice finančních kontrol v programu H2020

Nabízíme vám článek Rámcový program Horizont 2020, současnost a budoucnost programu a co je podstatné pro auditory, který pojednává o rámcovém programu H2020 a jeho finančních kontrolách. Autorka L. Chvojková, která je národním kontaktem pro finanční a administrativní aspekty H2020, v něm podává auditorům základní informace o účasti českých organizací, specifikách finančních kontrol a nejčastějších auditních nálezech.

Informuje také o roli národních kontaktů pro H2020 v Technologickém centru AV ČR.

Článek vyšel v časopise Auditor č. 6/20203 (str. 13-15), který je celý ke stažení zde.