Technologické centrum Praha

Uskutečnila se konference Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid 19

...známe cenu myšlenky

Uskutečnila se konference Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid 19

16.07.2020

Uskutečnila se konference Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid 19

Konference s názvem Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid 19 a podtitulem Výzkumná infrastruktura  jako součást kritické infrastruktury státu se ukutečnila 15. 7. 2020  pod organizační záštitou MŠMT v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Paralelně s prezenční účastí bylo možné sledovat konferenci prostřednictvím online přenosu z místa konání v auditoriu Milana Haška ÚMG AV ČR. Konference, nad níž převzaly záštitu také Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Česká konference rektorů a Akademie věd ČR, přinesla zúčastněným příležitost blíže se seznámit
s významem a důležitostí výzkumné infrastruktury, a sektoru vědy a výzkumu obecně, v boji se zdravotními a dalšími socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocněním Covid-19. Účastníci konference se shodli, že vzhledem k rozsahu a intenzitě zapojení vědecké komunity do řešení dopadů pandemie je do budoucna nezbytné nahlížet výzkumnou infrastrukturu jako nedílnou součást kritické infrastruktury státu.

O průběhu celé konference informuje web Výzkumných infrasturktur zde . Naleznete zde také bohatou fotogalerii z akce.

Záznam kanceláře CZELO je k dispozici zde.

Konferenci moderoval Michal Pazour z Oddělení strategických studií TC AV ČR.

Michal Pazour-moderátor.jpg