Technologické centrum Praha

Přečtěte si naše nové Ergo

...známe cenu myšlenky

Přečtěte si naše nové Ergo

14.07.2020

Přečtěte si naše nové Ergo

Z nového Erga č 2/2020, ve kterém si můžete přečíst tři zajímavé články z pera našich expertů, uvádíme část editorialu Michala Pazoura, který lehce polemizuje se současným trendem EU o technologické soběstačnosti Evropy. 

Přejeme příjemné čtení.

.......Nový neočekávaný impuls do této globální soutěže o technologickou suverenitu vnesla pandemie koronaviru covid-19, která poukázala na důležitost a potřebu digitální a technologické transformace EU. Díky novým technologiím se bezesporu podařilo zmírnit negativní ekonomické a společenské dopady restriktivních opatření souvisejících se zamezením šíření pandemie koronaviru. Nebezpečným směrem politických diskusí souvisejících s pojetím technologické suverenity, kterou pandemie stimulovala, je však úsilí o technologickou soběstačnost EU a snaha omezit využívání mimoevropských technologií. Jakkoliv to může působit pro EU nepříznivě, naprostá většina tzv. digitálních hyperscale, tedy firem dominujících infrastruktuře pro různé cloudové a navazující služby – typicky Google, Amazon, Facebook apod., sídlí mimo EU. Snaha nahradit nebo zásadně omezit působení těchto firem na evropském trhu však může paradoxně vést k omezení přístupu
k technologickým novinkám, a tím k prohloubení technologického zaostávání EU za Spojenými státy, Čínou a dalšími zeměmi jihovýchodní Asie......