Technologické centrum Praha

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2021

...známe cenu myšlenky

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2021

01.07.2020

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2021

Soubory:

Je vyhlášen další ročník cen Europa Nostra za přínos evropskému kulturnímu dědictví
v roce 2021. Architekti, řemeslníci, odborníci z oblasti kulturního dědictví, profesionálové i dobrovolníci, veřejné i soukromé instituce a místní komunity mohou přihlásit své projekty do 1. října 2020 zde 

V roce 2021 budou k ocenění European Heritage Awards / Europa Nostra Awards vyhlášeny ještě dvě Zvláštní ceny ILUCIDARE za excelenci v inovacích zaměřených na kulturní dědictví a v mezinárodní spolupráci. ILUCIDARE je nový projekt financovaný z programu Horizont 2020, který chce vytvořit mezinárodní síť propagující kulturní dědictví.

V roce 2020 bylo oceněno 21 mimořádných počinů z 15 zemí. Mezi oceněnými v kategorii Vzdělávání, odborná příprava a osvěta je také český projekt Přeshraniční spolupráce pro evropskou klasickou hudbu. Získalo jej Sdružení CESNET spolu s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze za využití síťových přenosů pro mezinárodní spolupráci v živé kultuře. Technologie vyvinutá sdružením CESNET umožňuje hudebníkům hrát společně na velké vzdálenosti pouze s několika milisekundovým zpožděním. Tato technologie přináší nové možnosti v interpretaci klasické hudby. Poskytuje více možností evropské spolupráce mezi umělci, učiteli a studenty a podporuje nové způsoby kulturní výměny mezi zeměmi.

Příznivci kulturního dědictví mohou ještě do 1. září 2020 hlasovat online pro svůj oblíbený projekt v Evropě a spolurozhodnout, který počin získá Cenu veřejnosti.

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje Europa Nostra. Oceněny jsou nejlepší projekty z oblasti restaurování kulturních památek, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace. Tímto způsobem ceny přispívají k upevnění povědomí o kulturním dědictví jako strategickém zdroji evropské společnosti, ekonomiky a životního prostředí. Cena se uděluje za podpory programu Kreativní Evropa.

Europa Nostra se angažuje v oblasti ochrany a podpory kulturního a přírodního dědictví. Je to panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců z více než 40 evropských zemí. Europa Nostra byla založena v roce 1963 a je dnes považována za největší a nejreprezentativnější síť tohoto zaměření v Evropě.

Kreativní Evropa je program EU, který podporuje kulturní a kreativní odvětví a umožňuje jim intenzivněji přispívat k zaměstnanosti a růstu. Podporuje organizace zabývající se kulturním dědictvím, scénickým a výtvarným uměním, interdisciplinárními druhy umění, vydavatelskou činností, filmem, televizní tvorbou, hudbou a videohrami, aby mohly působit po celé Evropě, oslovovat nové publikum a rozvíjet dovednosti potřebné v digitální době. 

Informace o cenách a vyhlášení výzvy European Heritage Awards / Europa Nostra Awards z roku 2019 naleznete zde

Webinář k úspěšnému podání žádosti o cenu Europa Nostra se koná 9. července 2020 od 17 do 18h.
Registrace do 8. července 2020 na odkazu: 'How to prepare an application for the European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021'