Technologické centrum Praha

Analýza rozdílů ve výkonnosti zemí EU13 a EU15 v rámcových programech

...známe cenu myšlenky

Analýza rozdílů ve výkonnosti zemí EU13 a EU15 v rámcových programech

19.06.2020

Analýza rozdílů ve výkonnosti zemí EU13 a EU15 v rámcových programech

Rámcové programy EU pro výzkum a inovace jsou celosvětově největšími programy mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu. Opakované zprávy poukazují na nedostatečnou výkonnost v rámcových programech ze strany členských států EU13 (země, které vstoupily do EU v roce 2004 a později) ve srovnání s členskými státy EU15 (země, které vstoupily do EU před rokem 2004).
Tato hloubková analýza zpracovaná panelem STOA při Evropském parlamentu (Panel for the Future of Science and Technology) za přispění expertů z Technologického centra AV ČR zkoumá rozdílné aspekty ve výzkumu a vývoji v EU13 v porovnání s EU15 s cílem prozkoumat rozdíly mezi těmito dvěma skupinami.

Výsledky studie budou prezentovány zástupcem TC Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Více o tématu a odkaz na analýzu zde.