Technologické centrum Praha

Bílá kniha ESFRI – vize pro výzkumné infrastruktury v období po roce 2020

...známe cenu myšlenky

Bílá kniha ESFRI – vize pro výzkumné infrastruktury v období po roce 2020

17.06.2020

Bílá kniha ESFRI – vize pro výzkumné infrastruktury v období po roce 2020

Bílá kniha ESFRI, připravená evropskými tvůrci výzkumně-infrastrukturních politik, přináší inovovanou vizi pro evropské výzkumné infrastruktury pro období po roce 2020. Akcentuje jak význam výzkumných infrastruktur pro rozvoj excelentní vědy v EU, tak i jejich přínosy pro posilování konkurenceschopnosti evropských průmyslových podniků, a roli, kterou výzkumné infrastruktury hrají při adresování velkých socioekonomických výzev, potažmo dopady, které mají na každodenní život evropské populace.

Evropské výzkumné infrastruktury jsou jedním ze stěžejních pilířů Evropského výzkumného prostoru (ERA) a představují taktéž jeden z největších úspěchů dosavadní implementace jeho konceptu. Členské státy EU a asociované země, v úzké spolupráci s Evropskou komisí, spolupracují již téměř dvě desetiletí na platformě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a v rámci procedury tvorby Cestovní mapy ESFRI na tom, aby poskytovaly vědcům a inovátorům ta nejpokročilejší zařízení a podpořily jejich vzájemnou spolupráci a síťování. Toto úsilí vedlo k ustavení již více než 50 evropských výzkumných infrastruktur a mobilizaci investic dosahujících výše 20 miliard EUR, v důsledku čehož mají uživatelské komunity evropských výzkumných infrastruktur k dispozici nástroje k realizaci špičkového základního a aplikovaného výzkumu, vývoji těch nejpokročilejších technologií a zavádění průlomových inovací. Dosavadní vývoj na tomto poli velmi podstatným způsobem přispěl k disponibilitě prvotřídních výzkumných infrastruktur v Evropě a k posílení infrastrukturní základny evropského výzkumu, jakožto i jeho výsledků.

Více informací na webu Velkých výzkumných infrastruktur zde.

Zdroj: web VVI