Technologické centrum Praha

Předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizontu Evropa

17.06.2020

Předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizontu Evropa

Soubory:

Evropská rada pro výzkum dala k dispozici předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizontu Evropa. Program Horizont Evropa by měl být spuštěn 1. ledna 2021. Uchazeči
o granty ERC by měli mít na paměti, že otevření výzev bude podléhat schválení víceletého finančního rámce pro období 2021-2027.

V roce 2021 se nepředpokládá otevření výzvy pro ERC Synergy granty. Věnujte rovněž pozornost nové struktuře panelů pro výzvy 2021 a 2022.

Více informací zde

Do Horizontu Evropa nebudou do konce roku 2020 zveřejněny žádné nové výzvy. Více se
o grantech ERC dozvíte na Národním informačním dni ke grantům ERC, který se bude konat na podzim, 23. září 2020. Registrace bude spuštěna v polovině srpna.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Zuzanu Čapkovou, NCP pro granty ERC.