Technologické centrum Praha

Máte zájem o semináře na poptávku?

...známe cenu myšlenky

Máte zájem o semináře na poptávku?

02.06.2020

Máte zájem o semináře na poptávku?

Technologické centrum AV ČR pořádá již řadu let tzv. semináře na poptávku ke všem aspektům rámcových programů (RP) a k souvisejícím aktivitám. Program semináře si určí sami zájemci z řad institucí (výzkumné organizace, vysoké školy a ostatní aktéři ve VaVaI) na základě konkrétních potřeb. Tuto možnost nabízíme i v současné době, jak vzdáleně pomocí on-line technologií, tak prezenční formou.

Orientační příklady témat jsou uvedeny v tomto letáku. Samozřejmě je možné poptat seminář na libovolné téma, v letošním roce je navíc možné zařazovat i aktuální dostupné informace o postupu příprav návazného RP Horizont Evropa.

V případě zájmu o seminář na poptávku můžete vyplnit elektronický formulář nebo oslovit národní kontakt (NCP) k příslušné problematice rovnou.

Příklady těchto letošních seminářů naleznete např. zde a zde.