Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo 3-4/2020

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo 3-4/2020

31.05.2020

Vyšlo Echo 3-4/2020

Úvodní článek druhého letošního dvojčísla reaguje na pandemii koronaviru a informuje o výzkumných projektech zaměřených na výzkum související s onemocněním covid-19. Další příspěvky se věnují např. Zelené dohodě, možnostem zapojení českých účastníků do výzev ERA-NEt Cofund či využívání příležitostí na podporu výzkumných infrastruktur v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Rozsáhlá příloha tohoto čísla je věnována výzkumným infrastrukturám, zabývá se nejen výstavbou velkých výzkumných infrastruktur, které s pomocí EU vyrostly na našem území, ale i těmi zahraničními, ve kterých mohou české týmy řešit své projekty.

Echo si můžete přečíst zde, přílohu zde nebo v naší sekci Publikace.