Technologické centrum Praha

Policy briefs o komunikaci ve vědě a vědecké integritě

...známe cenu myšlenky

Policy briefs o komunikaci ve vědě a vědecké integritě

18.05.2020

Policy briefs o komunikaci ve vědě a vědecké integritě

Projekt SiS.net, podpůrná síť pro národní kontakty Horizontu 2020 v oblasti “Věda se společností a pro společnost” (SwafS) z EU i přidružených zemí, vydává pravidelně
tzv. policy briefs. Věnují se klíčovým aspektům zodpovědného přístupu k výzkumu a inovacím. Stručně a prakticky přibližují čtenáři nejnovější vývoj politik v této oblasti. Technologické centrum AV ČR je v rámci evropského projektu SiS.net spolu s rakouským protějškem zodpovědné za přípravu těchto dokumentů. 

Dokument Policy Brief on Science Communication   představuje současné trendy
v komunikaci vědy
. Vysvětluje, proč je důležité podporovat vědce a výzkumné organizace
v představování jejich práce, a proč je zároveň potřeba povzbuzovat občany, aby se zabývali záležitostmi vědy. Stručné představení dokumentu v češtině najdete zde.

Policy brief o vědecké integritě Policy Brief on Research Integrity zpracovává pohled na etiku/integritu výzkumu. Definuje zodpovědný přístup k výzkumu, pojmenovává souvislosti, ze kterých v současnosti vychází potřeba věnovat se těmto otázkám, shrnuje poslední vývoj v oblasti, a uvádí mj. tabulku s definicemi typických prohřešků výzkumníků. Je přehledný a praktický a obsahuje řadu užitečných odkazů. Stručné představení dokumentu v češtině najdete zde