Technologické centrum Praha

Evropský průzkum inovační podpory pro MSP- chcete se zapojit?

...známe cenu myšlenky

Evropský průzkum inovační podpory pro MSP- chcete se zapojit?

05.05.2020

Evropský průzkum inovační podpory pro MSP- chcete se zapojit?

Evropská Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) zahájila průzkum inovační podpory  malých a středních podniků v jednotlivých zemích Evropské unie. Hlavním cílem průzkumu je zjistit, jaké faktory ve firmách brzdí inovace, jaké druhy veřejné podpory firmy využívají k zavádění inovací a jak samy firmy tyto podpůrné programy hodnotí.

Pokud jste řediteli nebo manažery malých a středních firem a zavádíte ve svých firmách inovace, váš názor na tyto otázky nás velmi zajímá. Budeme rádi, když vyplníte a odešlete jednoduchý dotazník dostupný on-line zde (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME), který představuje důležitý zdroj informací pro další vylepšení systému inovační podpory.

Vyplnění dotazníku nezabere více než 15 minut a veškeré vaše odpovědi budou zpracovány zcela důvěrně a anonymně. Uvítáme hlavně vaše názory a návrhy, jak současný systém inovační podpory zjednodušit
a vylepšit.

V pravé liště je možné zvolit český jazyk.

Dotazník je otevřen do 31. května 2020.