Technologické centrum Praha

Proběhl Hackathon EU versus Virus, co přinesl?

...známe cenu myšlenky

Proběhl Hackathon EU versus Virus, co přinesl?

06.05.2020

Hackathon s názvem EUvsVirus proběhl ve dnech 24. – 26. 4. Jednalo se o největší panevropskou online akci tohoto typu, kterou iniciovala EK společně s Evropskou radou pro inovace (EIC) s cílem nalézt praktická řešení v boji proti probíhající pandemii Covid-19. Hackathon spojil 22 600 účastníků z různých prostředí z celé Evropy  i třetích zemí a zahrnoval více než 37 výzev související
s pandemií, které byly seskupeny do šesti různých oblastí (zdraví a život, kontinuita podnikání, práce na dálku a vzdělávání, sociální
a politická soudržnost, digitální finance a otevřená kategorie pro konkrétní výzvy identifikované komunitou). Nejvíc účastníků
z třetích zemí bylo z  Izraele, Norska, Švýcarska, Ukrajiny, USA a Indie. Hackathonu se účastnilo i 146 soutěžících z ČR,
kteří předložili 30 návrhů na řešení.

Hackathon byl otevřen jak pro jednotlivé účastníky, tak pro společnosti. Aktéři spojili síly a vytvořili 1169 nových týmů. Dalším krokem
je zajistit, aby se vítězným týmům dostalo podpory v podobě financování, sponzorství, stipendií apod. Proto se EK rozhodla uspořádat další fázi hackathonu – tzv. matchathon, jehož ambicí je identifikovat potřeby (vítezných) týmů z hlediska kapitálu, talentu a komercializace a propojit je s partnery. 

Výsledky

Vítězové hackatonu byli vyhlášeni dne 30. dubna . Více o vítězných týmech zde.

V soutěži uspělo i několik českých subjektů, firma  CoroVent se umístila na druhém místě v kategorii „Ventiláto-ry/respirátory“, česko-slovenský výukový projekt matika.in se umístil druhý v kategorii „Výzvy pro základní a střední školy“ a další česko-slovenský projekt „qesadila e-voting“ se umístil třetí v kategorii „Ochrana občanů a demokracie“. Ve výzvě na "Podporu umění a zábavy" získal prototyp aplikace Immunisation Pass druhé místo. Platforma IFFA (Integrovaná rychlá finanční pomoc) obsadila druhé místo ve výzvě "Urychlení přístupu k finanční podpoře".

Vítězové hackathonu budou vyzváni, aby se připojili k platformě Evropské rady pro inovace (EIC) ke COVID-19, což jim usnadní spojení s koncovými uživateli, jako jsou např. nemocnice, a rovněž poskytne přístup k investorům, nadacím a dalším možnostem financování z celé EU.

EIC bude rovněž hostit i matchathon mezi výherci, partnery a potenciálními investory, který se  bude konat od 22.- 25. května na nové platformě EIC COVID.

Hackaton EUvsCV.png

Národní kontakt pro oblast Zdraví, demografická změna a životní pohoda v programu Horizont 2020 je paní Monika Vrajová.