Technologické centrum Praha

Nová publikace ESFRI zveřejněna

...známe cenu myšlenky

Nová publikace ESFRI zveřejněna

29.04.2020

Nová publikace ESFRI zveřejněna

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury – ESFRI vydalo strategický dokument „Making Science Happen“ (Uskutečňování vědy),
tzv. Bílou knihu ESFRI 2020.
Publikace shrnuje úsilí posledních patnácti měsíců, během nichž ESFRI pracovalo na své vizi integrovaného ekosystému evropské výzkumné infrastruktury, která je plně schopna čelit novým výzvám a přispívat k plnění
cílů Evropského výzkumného prostoru (ERA).

Odkaz na publikaci naleznete zde