Technologické centrum Praha

Granty ERC pomáhají v boji proti koronaviru

...známe cenu myšlenky

Granty ERC pomáhají v boji proti koronaviru

15.04.2020

Granty ERC pomáhají v boji proti koronaviru

Více než 50 projektů podpořených granty Evropské výzkumné rady přispívá z různých vědeckých pohledů k objasnění nemoci COVID-19.

V reakci na současnou pandemickou krizi mohou vědci a vědkyně řešící granty ERC tematicky přizpůsobit svůj výzkumný projekt.

O konkrétních příkladech projektů se dočtete zde.
Seznam projektů ERC zaměřených na COVID-19 zde.

Ministři členských států EU zodpovědní za výzkum a inovace přijali první Akční plán „ERAvsCorona“ skládající se z 10 priorit, který povede ke koordinovanému postupu.

FIRST “ERAvsCORONA” ACTION PLAN