Technologické centrum Praha

Rozcestník evropského výzkumu COVID-19

...známe cenu myšlenky

Rozcestník evropského výzkumu COVID-19

31.03.2020

Rozcestník evropského výzkumu COVID-19

Připravili jsme pro vás rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu
a vývoje ve vztahu k situaci kolem COVID-19

Na tomto místě přinášíme odkazy na aktivity výzkumu a vývoje týkající se COVID-19 
a toho, jak situace ovlivňuje udělování a provádění projektů výzkumu a vývoje.

  • DOCHÁZÍ K POSUNU TERMÍNŮ UZÁVĚREK PROBÍHAJÍCÍCH VÝZEV PROGRAMU HORIZON 2020

Evropská komise již posunula některé uzávěrky výzev H2020. Vzhledem k situaci v nejvíce postižených oblastech se však dají očekávat další posuny. Budeme průběžně aktualizovat informace na našem webu.

Aktuální přehled je k nalezení zde: Prodloužení uzávěrek výzev H2020 – souhrn 

Evropská komise otevřela stránku, na které jsou zobrazovány posuny uzávěrek výzev vzhledem k nastalé situaci - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19 . Zde také najdete odpovědi na dotazy ohledně probíhajících projektů. Dále naleznete na této stránce linky i na jiné aktivity (národní výzkumné aktivity, výzkumné infrastruktury).

  • EVROPSKÁ KOMISE VYPISUJE VÝZVY NA VÝZKUM VE VZTAHU K BOJI PROTI COVID-19

Evropská komise již udělila některé granty na výzkum v boji proti COVID-19. Například v rámci výzvy SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020; uděleno 18 projektů, s alokací 48,5 mil. EUR. Další výzvy jsou otevřeny.

Stránka Komise s názvem Coronavirus Research obsahuje informace o otevřených výzvách: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en#imi .

Také tato již výše zmíněná stránka Komise obsahuje informace o možných národních a evropských zdrojích financování výzkumu vztahujícímu se ke COVID-19: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Innovative Medicine Initiative –Europe´s partnership for health zveřejňuje výzvy na podávání projektů zde: https://www.imi.europa.eu/apply-funding

Dalším zdrojem finanční podpory výzkumu v boji proti COVID-19 je aktivita EOSC (European Open Science Cloud): EOSC Sekretariát připravil jednoduchý a rychlý postup pro udělování výzkumných projektů řešících problémy spojené s COVID19. 
Dostupné informace na:https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding . 
Témata projektů je možno nalézt zde: https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/eoscsecretariat_-_fast_track_process_for_covid-19_co-creation_requests.pdf

První projekty již byly uděleny. Tímto vyzýváme výzkumné pracovníky k zapojení do: Call for collaboration for access to screening facilities for rationally selected compounds against SARS-CoV-2.  Více informací v tomto souboru zde.

  • EVROPSKÉ I NÁRODNÍ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY POSKYTUJÍ KAPACITU PRO VÝZKUM SPOJENÝ SE SITUACÍ KOLEM COVID-19

Velké výzkumné infrastruktury poskytují zdarma nebo/a přednostně své měřící kapacity výzkumným pracovníkům pro boj proti 
COVID-19.
 

ERF AISBL má na svém webu stránku nabídky kapacit výzkumných infrastruktur pro výzkum spojený s COVID-19: 
https://erf-aisbl.eu/research-infrastructures-offer-for-research-on-covid-19/ .

Na webu je dotazník vyplnění pro ty, kteří chtějí své kapacity nabídnout: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK2u5W11AOireceq7HnOjaltMjkfg0rHY3hYEVXNytzp0BmA/viewform

ERIC Forum ustanovilo stránku, kde se připojili se k výzvě na vyplňování dotazníku od ERF AISBL a také vystavují nové příležitosti měřících kapacit ERICů zdarma https://www.eric-forum.eu/2020/03/25/questionnaire-research-infrastructures-and-covid-19-research/ 
 

ČESKÝ WEB VELKÝCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR SE TAKÉ ZAPLŇUJE RELEVANTNÍMI INFORMACEMI:

https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/ . 

ESFRI shromažďuje informace o kapacitách poskytovaných národními i evropskými výzkumnými infrastrukturami: https://www.esfri.eu/covid-19 . 

Dále připojujeme odkazy na konkrétní výzkumné infrastruktury – uzly těch evropských, které poskytují měřící kapacity:

České centrum pro fenogenomiku CPP, součást evropské infrastruktury Infrafrontier: https://www.phenogenomics.cz/2020/03/czech-centre-for-phenogenomics-img-cas-offers-immediate-support-to-covid-19-researcher-projects-by-priority-access-to-the-national-large-research-infrastructure/. Kromě tohoto CCP vyvíjí novy humanizovaný model, vhodný pro testování léčiv, a také zpracovává velké množství požadavků na kryo-archivaci myších modelů .

Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii CIISB, součást evropského infrastruktury INSTRUCT, nabízí zdarma prioritní přístup pro výzkumné pracovníky ohledně COVID-19: https://www.ciisb.org/news/priority-access-for-covid-19-related-research-proposals

IT4I nabízí prioritní přístup pro výpočty v rámci výzkumu ohledně COVID-19: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/2020/03/prednostni-moznost-vyuziti-vypocetnich-zdroju-it4innovations-v-souvislosti-s-covid-19/
Celá e–infrastruktura ČR, jíž je IT4I součástí, reaguje pružně na situaci kolem COVID-19, a to poskytováním různých služeb, například i telekonferenčních služeb, viz.: https://www.e-infra.cz/ . 


NOVĚ PUBLIKOVANÉ FINANČNÍ A IMPLEMENTAČNÍ FAQS KE COVID-19

Přidáváme také nové a rozšířené často kladené dotazy a odpovědi, které se týkají projektů postižených pandemií nemoci COVID-19.
Více čtěte v naší dříve vydané zprávě zde.

Dne 9.4. Evropská komise publikovala další sérii častých otázek a odpovědí, které se týkají komplikací v projektech souvisejících
s aktuální pandemickou situací, více informací naleznete zde.

Omlouváme se tímto za možnou duplikaci některých informací, které se k vám dostaly i z jiných zdrojů. Vzhledem k situaci kolem COVID-19 se však domníváme, že je lépe informaci dostat vícekrát než vůbec.
Vaši NCP TC AV ČR.