Technologické centrum Praha

Science Café s Lukášem Tóthem

...známe cenu myšlenky

Science Café s Lukášem Tóthem

07.04.2020

Science Café s Lukášem Tóthem

Dne 2. dubna 2020 uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) společně se svými partnery již sedmnáctý debatní večer Science Café. Z důvodu epidemie
COVID-19, Science Café poprvé proběhlo online.

Pozvání přijal Lukáš Tóth, ekonom a spoluzakladatel výzkumné společnosti Behavio Labs, jehož specializací jsou behaviorální experimenty a regulace trhu. Jeho Alma Mater je Univerzita Karlova
v Praze, byl hostujícím výzkumným pracovníkem v USA a UK a v současné době spolupracuje
s Univerzitou v Amsterdamu.

Debata se zaměřila na informační toky v době krize COVID-19, veřejné mínění a zpracování informací publikem. Lukáš Tóth hovořil o účincích vyvolaných napětím mezi nedostatkem klíčových informací a velkým množstvím falešných zpráv souvisejících s COVID-19. Pandemie vyvolává mimo jiné také rostoucí zájem o vědu, zvyšuje vládní preference ale i informační asymetrii mezi sociálními skupinami. Lukáš Tóth dále představil výsledky experimentu zaměřeného na vládní krizovou komunikaci, na kterém spolupracoval. Experiment ukázal, jaké typy vládní komunikace fungují nejlépe, a navrhnul několik doporučení, jak podpořit dodržování opatření ze strany veřejnosti. Připomněl, že opakování výrazně zvyšuje dodržování norem, přestože byla veřejnost již informována a měly by se upřednostnit nenásilné sociální normy (jako např. nošení roušek propagované známými osobnostmi). Přílišná komunikace hrozeb by na druhou stranu mohla způsobit přehnanou reakci obyvatelstva. Důvěra veřejnosti je pro vlády v době krize prvořadá, a proto by měly umět určit priority a zjednodušit a centralizovat informace.
Dotazy on-line publika směřovaly na metody boje proti dezinformacím, účastníky rovněž zajímalo, jak optimalizovat a upřednostňovat veřejné informace v dnešním roztříštěném mediálním prostoru a využití „microtargetingu“.

Tradičními partnery při organizaci Science Café byly Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o. a České centrum v Bruselu.