Technologické centrum Praha

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF IV

...známe cenu myšlenky

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF IV

19.03.2020

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF IV

Dne 19. 3. 2020 byla Řídicím orgánem OP VVV zveřejněna již čtvrtá výzva v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF (Výzva č. 02_20_079),
která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2019 do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2019), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

Žádosti lze předkládat do 31. srpna 2020.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT zde.