Technologické centrum Praha

Je vyhlášena 5. národní výzva INTER-EUREKA

...známe cenu myšlenky

Je vyhlášena 5. národní výzva INTER-EUREKA

02.08.2018

Je vyhlášena 5. národní výzva INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ke dni 2. srpna 2018  5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 12. října 2018.

Pro zájemce, kteří chystají projektový záměr je 6. září 2018 od 9:30 hodin uspořádán Informační den k 5. výzvě INTER-EUREKA. Místem konání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Budova E, zasedací místnost 106; Karmelitská 5, Praha 1).

Základní pravidla programu EUREKA:

Podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik, dále také jako partner univerzita nebo výzkumná organizace. Podmínkou je účast minimálně dvou partnerů (ze zemí EUREKA).

Projekty mohou mít délku až 48 měsíců.

Podpora pro české účastníky je ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více účastníků ročně a ve výši  3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně.

Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 localhost z celkových způsobilých výdajů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 localhost z celkových způsobilých výdajů projektu u experimentálního vývoje. Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30localhost uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu průmyslového výzkumu.

Způsobilé výdaje:

  • osobní náklady/výdaje včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu);
  • odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný);
  • ostatní zboží a služby;
  • subdodávky;
  • cestovné.

Pro konzultaci projektových záměrů nebo pro vyhledání zahraničního projektového partnera kontaktujte Enterprise Europe Network (macounova@tc.cz)

Více informací o výzvě a dokumentaci naleznete na stránkách MŠMT zde.