Technologické centrum Praha

Evropský obranný fond bude investovat do výzkumu a inovací

...známe cenu myšlenky

Evropský obranný fond bude investovat do výzkumu a inovací

22.06.2018

Evropský obranný fond bude investovat do výzkumu a inovací

Evropský obranný fond (European Defence Fund – EDF) s rozpočtem 13 miliardami eur poskytne 4,1 miliardy  eur na přímé financování konkurenceschopných a kolaborativních výzkumných projektů, zejména prostřednictvím grantů. Kromě výzkumné fáze bude fond disponovat částkou 8,9 miliardy eur, ze které bude doplňovat investice členských států prostřednictvím spolufinancování nákladů na vývoj prototypů a nákladů na certifikaci a testování.

Hlavními rysy Evropského obranného fondu jsou:

  • financování projektů, jež jsou v souladu s prioritami, které členské státy schválily v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky,
  • způsobilé jsou pouze kolaborativní projekty, jichž se účastní nejméně tři subjekty ze tří různých členských států,
  • EU bude spolufinancovat vývoj společných prototypů pouze v případě, kdy se členské státy zaváží ke koupi konečného produktu,
  • fond bude upřednostňovat projekty konsorcií, jež zahrnují malé a střední podniky, a případně zveřejní zvláštní výzvy
    k předkládání návrhů,
  • 5 localhost finančních prostředků bude určeno na průlomové technologie a inovativní vybavení umožňující EU udržet si dlouhodobě své vedoucí postavení v oblasti technologií,
  • způsobilé projekty v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) mohou získat bonus ve výši dalších 10 localhost spolufinancování.

Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.