Technologické centrum Praha

Komparativní analýzy výkonnosti ústavů AV ČR a institutů MPG a WGL

...známe cenu myšlenky

Komparativní analýzy výkonnosti ústavů AV ČR a institutů MPG a WGL

10.03.2020

Komparativní analýzy výkonnosti ústavů AV ČR a institutů MPG a WGL

Oddělení strategických studií vypracovalo dvě analýzy porovnávající výkonnost ústavů Akademie věd ČR (AV ČR) s výkonností institutů dvou významných německých institucí -Společností Maxe Plancka (Max Planck Gesellschaft, MPG) a Společenství Gottfrieda Wilhelma Leibnize (Leibniz-Gemeinschaft, WGL).  Komparativní studie zpracované z podnětu AV ČR porovnávají počty vytvořených vědeckých publikací a jejich kvalitu, patentovou aktivitu a zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce. Pro lepší srovnání jsou údaje vztaženy k počtu výzkumných pracovníků a výdajům na výzkum a vývoj (VaV) sledovaných institucí.

Podrobnější srovnání naleznete zde