Technologické centrum Praha

Nové tendry na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu

...známe cenu myšlenky

Nové tendry na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu

16.03.2020

České firmy mají možnost zapojit se do tendrů na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu (European
Solar Telescope – EST)
. V současnosti jsou vypsána tři výběrová řízení:

  • na návrh montáže dalekohledu včetně pilíře a kopule (Preliminary design of the telescope structure, pier and enclosure for the European Solar Telescope)
  • na návrh primárního zrcadla (Preliminary design of the primary mirror assembly for the European Solar Telescope)
  • na návrh adaptivního sekundárního zrcadla (Preliminary design of the adaptive secondary mirror for the European Solar Telescope)

Odkazy na detaily poptávek včetně technických specifikací a postupu prací najdete na http://www.asu.cas.cz/est/pro-firmy. Stránky projektu EST v angličtině jsou na http://www.est-east.eu.

Evropský sluneční dalekohled (EST) je sluneční dalekohled nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech.
Tento dalekohled, s průměrem primárního zrcadla 4 metry, bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry. K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické
pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které
budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolari-
metrická pozorování.
 

Kontaktujte:
Jiří Janošec, Technologické centrum AV ČR, 234 006 136, e-mail: janosec@tc.cz