Technologické centrum Praha

Evropská komise odložila termín uzávěrky výzev H2020 v tématu Výzkumné infrastruktury

...známe cenu myšlenky

Evropská komise odložila termín uzávěrky výzev H2020 v tématu Výzkumné infrastruktury

16.03.2020

Evropská komise odložila termín uzávěrky výzev H2020 v tématu Výzkumné infrastruktury

Vzhledem k mimořádné situaci, které Evropa v současné době čelí, odložila
Evropská komise termín uzávěrky následujících výzev:

  • H2020-INFRAIA-2020-1 (Téma INFRAIA-02 a INFRAIA-03),
  • H2020-INFRAINNOV-2020-2 (Téma INFRAINNOV-03 a INFRAINNOV-04),
  • H2020-INFRASUPP-2020-2 (Téma INFRASUPP-02),

a to na 14 května 2020. Odložení termínu uzávěrky je opatřením, díky kterému je možno řešit obtíže, se kterými se v současné době potýkají mnozí uchazeči, členové Programových výborů i hodnotitelé projektů.