Technologické centrum Praha

Prodloužení výzev INFRAEOSC a INFRAEOSC o dva měsíce

...známe cenu myšlenky

Prodloužení výzev INFRAEOSC a INFRAEOSC o dva měsíce

11.03.2020

Prodloužení výzev INFRAEOSC a INFRAEOSC o dva měsíce

Evropská komise informuje, že ve světle přijetí digitálního balíčku dne 19. února 2020
a probíhajících diskusí o podobě budoucího partnerství pro EOSC včetně jeho výzkumné agendy, rozhodl Generální ředitel DG CNECT prodloužit termín uzavření výzev pro témata

  •  INFRAEOSC-03-2020 (“Integration and consolidation of the existing pan-European access mechanism to public research infrastructures and commercial services through the EOSC Portal”) a
  • INFRAEOSC-07-2020 (“Increasing the service offer of the EOSC Portal”)

o 2 měsíce (původně měly výzvy být uzavřeny 22. dubna 2020); nový termín uzavření výzev je 18. června 2020.

Národním kontaktem pro Evropské výzkumné infrastruktury, na který se mohou zájemci obrátit, je paní Naděžda Witzanyová.