Technologické centrum Praha

Evropský spalační zdroj (ESS) – příležitosti pro české firmy

...známe cenu myšlenky

Evropský spalační zdroj (ESS) – příležitosti pro české firmy

25.02.2020

Evropský spalační zdroj (ESS) – příležitosti pro české firmy

Česká republika je jedním ze zakládajících členů Evropského spalačního zdroje (ESS – European Spallation Source), velké výzkumné evropské infrastruktury, jejíž výstavba se dokončuje ve švédském Lundu. Jedná se o zařízení využívající vysoce výkonný pulzní zdroj neutronů. Výzkum s pomocí neutronů je nedílnou součástí vědy, která pomáhá zlepšit náš každodenní život, zdraví a životní prostředí. Hraje důležitou roli ve vývoji nových materiálů pro průmysl, energetiku, stavebnictví či lékařství. Výsledkem jsou tisíce produktů, které jsou nezbytné pro zlepšení kvality našeho života a udržitelný hospodářský rozvoj.

České firmy se mohou podílet na budování této úspěšné infrastruktury. Pokud patříte mezi zájemce, zaregistrujte se do databáze potenciálních dodavatelů na webovém portálu ESS.
Více informací získáte u zástupce Technologického centra AV ČR, který je kontaktem ESS pro český průmysl (Jiří Janošec -janosec@tc.cz).

Více o ESS také na webu EEN zde.