Technologické centrum Praha

Zpráva skupiny pro přípravu metodiky monitorování ESFRI

...známe cenu myšlenky

Zpráva skupiny pro přípravu metodiky monitorování ESFRI

30.01.2020

Zpráva skupiny pro přípravu metodiky monitorování ESFRI

Soubory:

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) zveřejnilo Zprávu skupiny pro přípravu metodiky monitorování evropských výzkumných infrastruktur.
Zpráva obsahuje klíčové výkonnostní indikátory (Key Performance Indicators, KPIs) pro hodnocení výkonnosti výzkumných infrastruktur, které mohou být užitečné nejen pro samotné ESFRI, ale i pro širší okruh výzkumných infrastruktur na národní úrovni členských států EU.

Podrobnější informace o vzniku Zprávy najdete v dokumentu v příloze níže, celou Zprávu pak na tomto odkazu.

Činnost RNDr. Jan Hrušáka, CSc. ve funkci předsedy ESFRI a činnost jeho sektretariátu je hrazena z projektu CZERA 3, jehož aktivity naplňuje Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR.